Cảnh báo thiên tai

Nguy cơ sạt lỡ đất Khóm 3 Phường 9 Tp Trà Vinh tỉnh Trà Vinh
Đăng ngày 3/22/2022 8:38:27 AM
Địa bàn Phường 9 là vùng ven của thành phố giáp với Huyện Châu Thành địa hình giao thông đặc biệt có thủy và bộ lưu lượng giao thông đông cũng phần nào ảnh hưởng đến đường đi do trao đổi buôn bán hàng hóa còn nhiều ( tuyến đường chính) ảnh hưởng rất nhiều đến những tuyến đường giáp con sông ( xe chở hàng, tàu, xà lang)gây sạt lỡ đất đặc biệt là khóm 3 Phường 9 các tuyến đường cần được gia cố lại và đóng cọc thêm nếu không thêm vài năm nữa thì các tuyến đường lưu thông hàng hóa sẽ bị sạt lỡ hết làm cho người dân khó khăn trong việc đi giao lưu, buôn bán trao đổi hàng hóa hiện người dân đã đóng các cọc cây tạm thời đừng cho đất sạt lỡ thêm nữa nhưng đây chỉ là biệt pháp tạm thời hướng tới người dân cũng mong muốn là cấp trên xem xét sửa chữa lại các tuyết bị sạt lỡ đất cho người dân an tâm sinh hoạt và phát triển kinh tế.

Nhóm nguy hiểm: Sạt lở đất
Mức độ: 1/5
Tỉnh/ thành phố: Trà Vinh
Quận/ huyện: Trà Vinh
Phường/ xã: 9