Cảnh báo thiên tai

Sạt lỡ đất ở ấp Trường Phú, xã An Mỹ
Đăng ngày 4/20/2022 8:29:19 AM
Vào lúc 19 giờ 40 phút ngày 19 tháng 04 năm 2022 tại đoạn đường đal, trên đất nhà ông Đẹt ở ấp Trường Phú, xã An Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Sạt lỡ cập tuyến lộ đal dài khoảng 27 mét, sát mé lộ đal khả năng sẽ Sạt lỡ tiếp tục làm các tấm đal rơi xuống lòng sông. Hiện nay chính quyền địa phương đã báo về Ủy ban nhân dân xã An Mỹ, đoạn sạt lỡ này được Ban nhân dân ấp có giăng giây cảnh báo cho người dân không cho chạy xe ngang đoạn sạt lỡ này, hướng dẫn cho học sinh đi học đoạn đường khác.

Nhóm nguy hiểm: Sạt lở đất
Mức độ: 1/5
Tỉnh/ thành phố: Sóc Trăng
Quận/ huyện: Kế Sách
Phường/ xã: An Mỹ
Nguồn: PDG