Cảnh báo thiên tai

Động đất tại Kon Tum
Đăng ngày 3/14/2023 8:05:32 AM

Vào hồi 07 giờ 58 phút 08 giây (giờ GMT) ngày 13 tháng 03 năm 2023 tức 14 giờ 58 phút 08 giây (giờ Hà Nội) ngày 13 tháng 03 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.841 độ vĩ Bắc, 108.219 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Măng Buk, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.


Nhóm nguy hiểm: Khác
Mức độ: 1/5
Nguồn: Tổng cục PCTT