Cảnh báo thiên tai

Động đất tại Kon Tum
Đăng ngày 3/17/2023 8:06:07 AM

Vào hồi 10  giờ 30  phút 02  giây (giờ GMT) ngày 16  tháng  03  năm  2023  tức 17  giờ 30  phút 02  giây (giờ Hà Nội) ngày 16  tháng  03  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  2.6  xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.814  độ vĩ Bắc, 108.225  độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8  km. Động đất xảy ra tại khu vực  xã Đắk Tăng, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.


Nhóm nguy hiểm: Khác
Mức độ: 1/5
Nguồn: Tổng cục PCTT