Tài liệu tham khảo

Công điện: Mở cửa xả đáy thứ nhất hồ Hòa Bình vào hồi 13h00 ngày 10/7/2022.
Đăng ngày 7/11/2022 10:31:46 PM
CÔNG ĐIỆN Mở cửa xả đáy thứ nhất hồ Hòa Bình vào hồi 13h00 ngày 10/7/2022. THÔNG BÁO Đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ hồ Hòa Bình

test