Cảnh báo sớm

Sạt Lỡ Đất Đường Đal Tại Ấp Đại An, Thới An Hội
Đăng ngày 10/23/2022 12:04:23 PM
Hiện Nay trên địa bàn xã Thới An Hội nhiều điểm sạt lỡ bờ sông. Điểm có nguy cơ ảnh hưởng tuyến đường đal gần nhà Ông Lê Phú Hớn, đoạn Sạt lỡ khoản 4 mét. Nếu không khắc phục kiệp thời sẽ ảnh hưởng việc đi lại của bà con.

Nhóm nguy hiểm: Sạt lở đất
Mức độ: 1/5
Tỉnh/ thành phố: Sóc Trăng
Quận/ huyện: Kế Sách
Phường/ xã: Thới An Hội