Cảnh báo thiên tai

Bản tin dự báo nguồn nước ngắn hạn các sông ở khu vực Nam Bộ
Đăng ngày 6/26/2022 9:05:39 PM
Theo Tổng cục KTTV - Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, tình hình nguồn nước ngắn hạn trên các sông Nam Bộ đã qua, tổng lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 100mm như Bến Tre (131.2mm), Trà Nóc (139.8mm); Tổng lượng dòng chảy về đầu nguồn sông Cửu Long có xu thế tăng dần và ở mức cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN). Dự báo tổng lượng mưa từ 22/6 đến 30/6/2022 phổ biến từ 60-120mm, có nơi trên 150mm;Tổng lượng về đầu nguồn sông Cửu Long tăng dần và ở mức cao hơn TBNN từ 15-20%. Do đó, khả năng ngập úng lúa và hoa màu của bà con là khá cao. Kính mong quý bà con lưu ý đến mực nước các con sông, kênh ngòi, để kịp thời tháo nước, đắp đê ngăn nước tránh thiệt hại kinh tế, ảnh hưởng đến nguồn sinh kế.

Nhóm nguy hiểm: Lũ lụt
Mức độ: 1/5
Tỉnh/ thành phố: Trà Vinh
Quận/ huyện: Trà Vinh
Phường/ xã: 9
Nguồn: PDG