Tin tức

Liên hệ
Đăng ngày 5/18/2018 2:30:32 PM
Liên hệ

ActionAid là một tổ chức quốc tế chống đói nghèo làm việc tại hơn 40 quốc gia, sát cánh cùng người nghèo để chấm dứt đói nghèo và bất công. ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV) là một bộ phận của ActionAid Quốc tế (AAI) và chuẩn bị trở thành thành viên đầy đủ của Liên đoàn toàn cầu này. AAV đã hoạt động tại Việt Nam được 20 năm với các chương trình phát triển dài hạn tại các khu vực (vùng núi) Tây Bắc, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực nghèo đô thị. 

 Địa chỉ văn phòng: Quỹ Hỗ Trợ Chương Trình, Dự Án An Sinh Xã Hội Việt Nam (AFV) Tầng 18, Số 1 Lương Yên, Hà Nội

  • Số điện thoại: +84 334796557
  • Số fax: +84 (4) 39439872
  • Email: [email protected]