Cảnh báo thiên tai

  Dông lốc và mưa đá tại Điện Biên
  Theo báo cáo nhanh số 13/BC-BCH ngày 20/3/2023 của BCH PCTT-TKCN tỉnh Điện Biên, do ảnh hưởng của mưa đá, gió lốc xảy ra vào chiều ngày 18/3/2023 trên địa bàn huyện Mường Ảng và chiều ngày 19/3/2023 trên địa bàn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã gây ra thiệt hại về tài sản trên địa bàn các huyện:- Về nhà ở: 149 nhà bị tốc mái, thiệt hại dưới 30% (huyện Mường Ảng 3 nhà, huyện Điện Biên 146 nhà);- Về Nông, lâm nghiệp: 771,6 ha bị thiệt hại (huyện Điện Biên), trong đó:+ Thiệt hại về lúa trên 70%: 260ha+ Thiệt hại lua 30 - 70%: 30ha+ Thiệt hại về rau màu trên 70%: 318,2ha+ Thiệt hại về cây ngô các loại trên 70%: 152,41ha+ Thiệt hại về cây ăn quả lâu năm trên 70%: 10,55ha- Về chăn nuôi: 970 con gia cầm bị chết (huyện Điện Biên) Ước tổng thiệt hại khoảng 503 triệu đồng.
  Sạt lở đất tại Sóc Trăng
  Theo BCN số 17/BC-PCTT ngày 24/02/2023 của VPTT BCH PCTT&TKCN tỉnh Sóc Trăng vào lúc 14h30 ngày 23/02/2023, trên tuyến bờ sông ấp Phụng An, xã Song Phụng, huyện Long Phú xảy ra sạt lở 01 đoàn bờ sông với chiều dài 40m, chiều rộng khoảng 15m và 01 trạm quan trắc mặn tự động bị thiệt hại do sạt lở xuống lòng sông rạch mọp, hiện tại đoạn đê bao bị sạt lở không đảm bảo ngăn nước và không lưu thông được
  Động đất tại Kon Tum
  Vào hồi 10  giờ 30  phút 02  giây (giờ GMT) ngày 16  tháng  03  năm  2023  tức 17  giờ 30  phút 02  giây (giờ Hà Nội) ngày 16  tháng  03  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  2.6  xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.814  độ vĩ Bắc, 108.225  độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8  km. Động đất xảy ra tại khu vực  xã Đắk Tăng, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.
  Động đất tại Kon Tum
  Vào hồi 11 giờ 58 phút 06 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 03 năm 2023 tức 18 giờ 58 phút 06 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 03 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.883 độ vĩ Bắc, 108.165 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 6 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Măng Búk, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.
  Động đất tại Kon Tum
  Vào hồi 07giờ 58phút 08giây (giờ GMT) ngày 13tháng 03năm 2023tức 14giờ 58phút 08giây (giờ Hà Nội) ngày 13tháng 03năm 2023một trận động đất có độ lớn 2.8xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.841độ vĩ Bắc, 108.219độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Măng Buk, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0
  Động đất tại Kon Tum
  Vào hồi 02 giờ 20 phút 08 giây (giờ GMT) ngày 13 tháng 03 năm 2023 tức 09 giờ 20 phút 08 giây (giờ Hà Nội) ngày 13 tháng 03 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.850 độ vĩ Bắc, 108.209 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Măng Buk, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.
  Động đất tại Kon Tum
  Vào hồi 13 giờ 16 phút  51 giây (giờ GMT) ngày 12 tháng 3 năm 2023  tức 20 giờ 16 phút 51 giây (giờ Hà Nội) ngày  12 tháng 3 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.811 độ vĩ Bắc, 108.299 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.
  Động đất tại Kon Tum
  Vào hồi 01 giờ 19 phút 36 giây (giờ GMT) ngày 10 tháng 3 năm 2023  tức 08 giờ 19 phút 36 giây (giờ Hà Nội) ngày 10 tháng 3 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.819 độ vĩ Bắc, 108.276 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Đắk Tăng, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.
  Động đất tại Kon Tum
  Vào hồi 10 giờ 15 phút 27 giây (giờ GMT) ngày 09 tháng 03 năm 2023 tức 17 giờ 27 phút 26 giây (giờ Hà Nội) ngày 09 tháng 03 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.739 độ vĩ Bắc, 108.437 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km. Động đất xảy ra trên khu vực xã Pờ Ê, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.
  Động đất tại Kon Tum
  Vào hồi 22 giờ 09 phút 28 giây (giờ GMT) ngày 08 tháng 03 năm 2023 tức 05 giờ 09 phút 28 giây (giờ Hà Nội) ngày 09 tháng 03 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.849 độ vĩ Bắc, 108.228 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Măng Búk,huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.