Cảnh báo thiên tai

Dự báo gió mạnh trên biển khu vực Nam Bộ
Đăng ngày 11/20/2023 3:49:12 PM
Hiện trạng đã qua: Áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống phía Nam với cường độ yếu và di chuyển về phía Đông. Gió ĐB có cường độ giảm dần trên vùng biển ngoài khơi BRVT-CM. Lúc 14h ngày 20/11, gió quan trắc tại các trạm ven biển cấp 1-2; ngoài khơi trạm DK1-7 gió cấp 5, giật cấp 5. Trong 24 giờ tới: Áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu. Gió ĐB trên vùng biển BRVT-CM hoạt động với cường độ trung bình- mạnh, gió cấp 5-6, mạnh lên cấp 7 vào lúc tối và đêm, gió giật cấp 6-7; sóng cao 2,0-3,3m; biển động nhẹ. Cảnh báo: Trong 24-48 giờ tới trên vùng biển BRVT-CM, gió ĐB duy trì cấp 5-6, có lúc cấp 7, giật cấp 6-7; sóng cao 2,0- 3,3m; biển động nhẹ-động. Khoảng từ chiều ngày 21/11, độ cao sóng bắt đầu giảm (1,5-2,5m). Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển BRVT-VM vùng ven bờ và ngoài khơi ở mức cấp 2.

Nhóm nguy hiểm: Gió mạnh trên biển
Mức độ: 1/5
Tỉnh/ thành phố: Trà Vinh
Quận/ huyện: Trà Vinh
Phường/ xã: 9
Nguồn: PDG