Cảnh báo thiên tai

Động đất tại Quảng Nam
Đăng ngày 11/3/2023 10:54:16 PM
Vào hồi 01 giờ 45 phút 03 giây (giờ GMT) ngày 03 tháng 11 năm 2023 tức 08 giờ 45 phút 03 giây (giờ Hà Nội) ngày 03 tháng 11 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.183 độ vĩ Bắc, 108.184 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Nhóm nguy hiểm: Khác
Mức độ: 1/5
Nguồn: Tổng cục PCTT