Cảnh báo thiên tai

Lốc tại Hậu Giang
Đăng ngày 11/3/2023 10:54:16 PM

Theo BCN số 210 của VPTT BCH PCTT&TKCN tỉnh Hậu Giang ngày 03/11/2023, đêm ngày 02/11/2023 trên địa bàn xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp xảy ra lốc xoáy kèm theo mưa, cụ thể:

- Về nhà ở:

+ Sập hoàn toàn 01 nhà

+ Tốc mái 10 nhà

- Về cơ sở hạ tầng:

+ Tốc mái 1 phần trạm y tế xã Thạnh Hòa

+ Tốc trần 1 phần nhà văn hóa ấp 3

+ Đổ ngã 01 trụ điện hạ thế

+ Hư hỏng hoàn toàn 01 nhà xe

Tổng thiệt hại ước tính khoảng 490 triệu đồng.


Nhóm nguy hiểm: Khác
Mức độ: 1/5
Nguồn: Tổng cục PCTT