Cảnh báo thiên tai

Sạt lở đất tại Vĩnh Long
Đăng ngày 11/1/2023 7:53:58 AM

Theo báo cáo tuần ngày 31/10/2023 của Chi cục Thủy lợi tỉnh Vĩnh Long, trong tuần ngày 26/10/2023 xảy ra 01 đoạn sạt lở bờ bao trên địa bàn ấp Phú Thạnh 3, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ dài 40m, chiều sâu sạt lở theo phương đứng >2,5m, ước thiệt hại khoảng 30 triệu đồng.


Nhóm nguy hiểm: Khác
Mức độ: 1/5
Nguồn: Tổng cục PCTT