Cảnh báo thiên tai

Động đất tại Kon Tum
Đăng ngày 3/17/2023 8:06:07 AM
Vào hồi 11 giờ 58 phút 06 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 03 năm 2023 tức 18 giờ 58 phút 06 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 03 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.883 độ vĩ Bắc, 108.165 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 6 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Măng Búk, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Nhóm nguy hiểm: Khác
Mức độ: 1/5
Nguồn: Tổng cục PCTT