Cảnh báo thiên tai

Sạt lở đất tại Cà Mau
Đăng ngày 6/21/2023 10:53:23 PM
Theo BC số 50/BC-VPBCH ngày 21/6/2023 của VPTT BCH PCTT&TKCN tỉnh Cà Mau trên địa bàn ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi xảy ra 01 vụ sạt lở đất ven sông (tuyến kênh Lung Chim) với chiều dài sạt lở 50m, chiều rộng 04m, vụ sạt lở làm hư hỏng 05m bê tông, bề rộng 1.5m, ước tính thiệt hại khoảng 50 triệu đồng

Nhóm nguy hiểm: Khác
Mức độ: 1/5
Nguồn: Tổng cục PCTT