Tin tức

TRAO GIẢI CHẤM TIN BÀI THÁNG 7&8/2021 – KẾ SÁCH, SÓC TRĂNG
Đăng ngày 10/26/2021 11:12:37 AM
Vào ngày 21/10/2021, tại hội trường UBND huyện Kế Sách. Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ Phát triển huyện đã tổ chức trao giải cho các cá nhân đạt giải trong cuộc thi viết tin, bài đăng trên trên phần mềm hệ thống thông tin & cảnh báo sớm thiên tai (PDG) (website afvpdg.vn) trong tháng 7 và tháng 8 năm 2021

 

Trong tháng 7 và tháng 8 năm 2021, gồm 12 cá nhân đạt giải tương ứng với các bài viết có tính úng dụng trong thực tiễn cao và mang đến những thông tin cụ thể, hữu ích, kịp thời cho người dân và chính quyền địa phương trong công tác phòng ngừa giảm nhẹ rủi ro thiên tai, đồng thời giới thiệu các mô hình sinh kế có khả năng thích ứng với Biến đổi khí hậu đã và đang thực hiện tại địa phương góp phần tạo thêm thu nhập và sinh kế bền vững cho người dân. 

 

 

Các thành viên đạt giải 

 

Trong tháng 7/2021, có 39 tin bài được đăng và 24 tin bài đủ tiêu chuẩn để tham gia chấm điểm trao giải. Các giải thưởng bao gồm: 

Giải Nhất: 1.000.000đ (Một triệu đồng) thuộc về Bài viết “Mô hình nuôi ốc Bươu Đen” của tác giả Huỳnh Thị Kim Anh, xã Kế Thành, huyện Kế Sách.  

Giải Nhì: mỗi giải 700.00đ (bảy trăm ngàn đồng) thuộc về: 

  • Bài viết “Sạt lở đất tại ấp Trường Phú, xã An Mỹ” của tác giả Trần Quốc Tuấn, xã An Mỹ, huyện Kế Sách; 
  • Bài viết “Mô hình nuôi nuôi Chim Bồ Câu” của tác giả Nguyễn Kim Xứng, xã An Mỹ, huyện Kế Sách (được xét ưu tiên do có nhiều tin, bài được đăng). 

Giải Ba: mỗi giải 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng) được trao cho các cá nhân sau đây: 

  • Bài viết “Sạt Lỡ đất ở ấp Trường Phú, xã An Mỹ” của tác giả Cái Hữu Thế, xã An Mỹ, huyện Kế Sách 
  • Bài viết “Trồng Bưởi da Xanh ấp Kinh Giữa 2” của tác giả Huỳnh Văn Triệu, xã Kế Thành, huyện Kế Sách; 
  • Bài viết “Mô hình nuôi Vịt Xiêm” của tác giả Phạm Văn Lành, xã An Mỹ, huyện Kế Sách 

 

Ông Phan Long Đức trao giải Nhất cho thành viên đạt giải 

 

Trong tháng 8/2021, có 18 tin bài được đăng và 13 tin bài đủ tiêu chuẩn để tham gia chấm điểm trao giải. Các giải thưởng bao gồm: 

Giải Nhất (1 giải thưởng trị giá 1.000.000) thuộc về Bài viết “Mô hình trồng lúa thích ứng với hạn mặn tại ấp Thành Tân” của tác giả Cao Minh Trung, xã Kế Thành, huyện Kế Sách.  

Giải nhì (2 giải thưởng mỗi giải 700.000) thuộc về:

  • Bài viết “Sạt lở tuyến lộ nhựa của ấp Phụng An, xã An Mỹ, huyện Kế sách, tỉnh Sóc Trăng” của tác giả Trần Văn Mẫn, xã An Mỹ, huyện Kế Sách; 
  • Bài viết “Nứt đal gây cản trở lưu thông hàng hóa trên địa bàn ấp Kinh Giữa 1 xã Kế Thành” của tác giả Huỳnh Thị Kim Anh, xã Kế Thành, huyện Kế Sách. 

Giải Ba: mỗi giải 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng) được trao cho các cá nhân sau đây: 

  • Bài viết “Sạt lỡ đất tại ấp Ba Lăng” của tác giả Trần Phương Thanh, xã Kế Thành, huyện Kế Sách; 
  • Bài viết “Mô hình Nuôi ốc bươu và ốc lát” của tác giả Nguyễn Lê Trọng Trí, xã An Mỹ, huyện Kế Sách; 
  • Bài viết “Tăng thu nhập nhờ trồng bắp mỹ” của tác giả Tào Hoàng Nhơn, xã An Mỹ, huyện Kế Sách.