Cảnh báo sớm

Sụp lỡ đất ổ gà
Đăng ngày 10/24/2022 9:06:57 AM
Hiện nay nhiều đoạn đường tại ấp Ninh Thới Xã Thới An Hội gây ảnh hưởng mặt đường bị mưa gây ra nhiều ổ gà, làm ảnh hưởng việc đi lai người dân đặc biệt là các em học sinh, bà con và các bạn trẻ chú ý phòng tránh.

Nhóm nguy hiểm: Khác
Mức độ: 1/5
Tỉnh/ thành phố: Sóc Trăng
Quận/ huyện: Kế Sách
Phường/ xã: Thới An Hội