Cảnh báo sớm

Nguy cơ sạt lở đoạn đường ấp Bưng Túc
Đăng ngày 10/24/2022 11:55:36 AM
Đoạn đường ấp Bưng Túc trên địa bàn xã Kế Thành tại khúc nhà ông Lý Quân đang có nguy cơ bị sạt lở, chiều dài dự kiến khoảng 10m ngay cống đường nước vào vườn. Đây là đoạn đường chính qua ấp và nhiều học sinh đi học. Nên mọi người cẩn thận trong đi chuyển đặc biệt là vào ban đêm.

Nhóm nguy hiểm: Sạt lở đất
Mức độ: 1/5
Tỉnh/ thành phố: Sóc Trăng
Quận/ huyện: Kế Sách
Phường/ xã: Kế Thành