Cảnh báo sớm

Ngăn mặn
Đăng ngày 10/30/2022 2:01:46 PM
Ngày 30.10.2022 Đội xung kích xã Thới AnHội kết hợp với các đoàn thể và người dân ấp An Nhơn, xã Thới An Hội diễn tập phòng chống xâm nhập mặn.

Nhóm nguy hiểm: Xâm nhập mặn
Mức độ: 1/5
Tỉnh/ thành phố: Sóc Trăng
Quận/ huyện: Kế Sách
Phường/ xã: Thới An Hội