afvpdg.vn - /img/upload/files/


[To Parent Directory]

10/14/2020 9:07 AM 16666 doc-1602564386-Dau bai ky thuat - Chao gia.docx
4/23/2021 2:24 PM 556702 doc-1619162691-TECH SEMINAR.pptx
5/20/2021 9:23 PM 9840497 doc-1621506847-file_example_MP4_1280_10MG.mp4
5/20/2021 9:51 PM 9840497 doc-1621522283-file_example_MP4_1280_10MG.mp4
5/21/2021 6:14 PM 9840497 doc-1621595681-file_example_MP4_1280_10MG.mp4
5/22/2021 9:19 AM 9840497 doc-1621649970-file_example_MP4_1280_10MG.mp4
5/22/2021 9:25 AM 9840497 doc-1621650303-file_example_MP4_1280_10MG.mp4
5/24/2021 10:47 AM 2942481 doc-1621828055-20200902_200455.mp4
5/24/2021 10:53 AM 2942481 doc-1621828406-20200902_200455.mp4
5/24/2021 5:56 PM 5228658 doc-1621853805-20200713_024135.mp4
5/24/2021 6:49 PM 34232210 doc-1621856978-testVideo.mp4
5/24/2021 7:28 PM 51910417 doc-1621859285-Em vẫn như ngày xưa (Trần Tiến).mp4
5/24/2021 8:09 PM 227551873 doc-1621861772-tdk5.mp4
5/24/2021 8:44 PM 37258115 doc-1621863897-20200626_185052.mp4
6/25/2021 6:01 PM 109568 doc-1624618905-Tài liệu hướng dẫn viết biên tập báo trực tuyến AAV.doc
6/25/2021 6:01 PM 109568 doc-1624618909-Tài liệu hướng dẫn viết biên tập báo trực tuyến AAV.doc
6/25/2021 6:01 PM 109568 doc-1624618912-Tài liệu hướng dẫn viết biên tập báo trực tuyến AAV.doc
6/25/2021 6:02 PM 109568 doc-1624618930-Tài liệu hướng dẫn viết biên tập báo trực tuyến AAV.doc
6/25/2021 6:02 PM 109568 doc-1624618934-Tài liệu hướng dẫn viết biên tập báo trực tuyến AAV.doc
6/29/2021 9:56 AM 68250 doc-1624935372-BAN_KHAI_TEN_MIEN_SAFECITY.COM.VN.pdf
6/29/2021 10:19 AM 68250 doc-1624936765-BAN_KHAI_TEN_MIEN_SAFECITY.COM.VN.pdf
7/5/2021 10:25 AM 205824 doc-1625455526-Viet va BT tin.ppt
7/5/2021 10:25 AM 205824 doc-1625455531-Viet va BT tin.ppt
7/5/2021 10:26 AM 205824 doc-1625455593-Viet va BT tin.ppt
7/5/2021 10:28 AM 109568 doc-1625455705-Tài liệu hướng dẫn viết biên tập báo trực tuyến AAV.doc
7/9/2021 10:46 AM 69318 doc-1625802360-ĐỀ XUẤT SÁNG KIẾN CỘNG ĐỒNG CẢI TẠO VÀ NÂNG CẤP ĐƯỜNG ẤP TRƯỜNG LỘC.docx
7/9/2021 10:46 AM 69318 doc-1625802368-ĐỀ XUẤT SÁNG KIẾN CỘNG ĐỒNG CẢI TẠO VÀ NÂNG CẤP ĐƯỜNG ẤP TRƯỜNG LỘC.docx
7/9/2021 4:16 PM 142786 doc-1625822216-file-sample_150kB.pdf
7/9/2021 5:31 PM 118201 doc-1625826666-QĐ thành lập BQK cuộc thi phần mền PDG.pdf.PDF
7/9/2021 5:32 PM 282676 doc-1625826763-Thể lệ cuộc thi viết bài trên ứng dụng PDG Ke Sach.PDF
7/10/2021 2:30 PM 555650 doc-1625902215-Tài liệu mô tả endpoint API Callback.pdf
7/10/2021 2:30 PM 555650 doc-1625902227-Tài liệu mô tả endpoint API Callback.pdf
8/20/2021 7:43 AM 36536737 doc-1629420200-20210817_215250.mp4
10/24/2021 1:10 PM 1939403 doc-1635055850-received_260812412649402.mp4
1/20/2022 10:34 AM 1172480 doc-1642649693-Tin bài tháng 1 năm 2022.doc
6/26/2022 3:05 PM 3760109 doc-1656230747-IMG_2626.mp4
6/26/2022 6:43 PM 3760109 doc-1656243830-IMG_2626.mp4
7/11/2022 5:37 PM 22946 doc-1657535822-HerwznE-0vMEUYGuPHÒNG CHỐNG THIÊN TAI KHI THỜI TIẾT CHUYỂN MÙA.docx
7/11/2022 5:38 PM 22946 doc-1657535904-HerwznE-0vMEUYGuPHÒNG CHỐNG THIÊN TAI KHI THỜI TIẾT CHUYỂN MÙA.docx
7/11/2022 6:18 PM 12412928 doc-1657538280-Ảnh-Lưu-ý-khi-đi-du-lịch-trong-mùa-Đông-lạnh-giá-đã gộp.pdf
7/11/2022 9:55 PM 28965915 doc-1657551357-4. Hướng dẫn công tác TTTT của LLXK - Vụ QLTTCĐ.pdf
7/11/2022 9:59 PM 963000 doc-1657551597-x8-H4SRTUSDeMlr3sach quan ly rui ro thien tai sua 25.1_final.pdf
7/11/2022 10:02 PM 87241001 doc-1657551758-1. Sổ tay hướng dẫn PC Thien tai với Covid 2021 (Bản chuẩn để in).pdf
7/11/2022 10:06 PM 87241001 doc-1657551995-1. Sổ tay hướng dẫn PC Thien tai với Covid 2021 (Bản chuẩn để in) (1).pdf
7/11/2022 10:08 PM 65357334 doc-1657552099-Tai lieu Tap huan LLXK cap xa (QĐ 15).pdf
7/11/2022 10:19 PM 51147528 doc-1657552782-Ky yeu 20 DB SCL2021 (1).pdf
7/11/2022 10:22 PM 4351695 doc-1657552929-PqLkQdP2zE66FhhPSo tay 20 nam lu quet, sạt lo dat(a Quan gui 13-11).docx
7/11/2022 10:25 PM 63225442 doc-1657553143-GYPoSi5MxkKzjoKb2017-Hướng dẫn phân loại nhà an toàn_BXD.pdf
7/11/2022 10:27 PM 60222838 doc-1657553254-pPziXc2dz0ygm6da2015_Mãu nhà phòng tránh bão lụt_QĐ48_DWF- BXD.pdf
7/11/2022 10:31 PM 116661 doc-1657553506-291902515_410229524472609_210384652908071414_n.pdf
7/19/2022 8:13 PM 44928330 doc-1658236416-9convert.com - Mô hình chăn nuôi vịt siêu nạc GRIMAUD trên cạn_360p.mp4
7/19/2022 8:22 PM 44928330 doc-1658236949-9convert.com - Mô hình chăn nuôi vịt siêu nạc GRIMAUD trên cạn_360p.mp4
7/24/2022 12:05 PM 34244 doc-1658639146-LỊCH PHUN XỊT XÃ,PHƯỜNG PHUN CHỢ.xlsx
10/22/2022 12:10 PM 8702015 doc-1666415424-VIDEO_DOWNLOAD_1666413922575.mp4
10/22/2022 5:34 PM 1827716 doc-1666434860-8533569363365573767.mp4
10/23/2022 11:52 AM 7728261 doc-1666500735-20221023_102606.mp4
10/24/2022 10:03 AM 3171029 doc-1666580580-6667645904731513119.mp4
10/25/2022 6:41 PM 2679412 doc-1666698094-1820576826556172287 (1).mp4
10/25/2022 9:51 PM 3767792 doc-1666709484-hoa vạn thọ.mp4
10/25/2022 9:51 PM 3767792 doc-1666709494-hoa vạn thọ.mp4
10/25/2022 10:01 PM 3767792 doc-1666710112-hoa vạn thọ.mp4
10/25/2022 10:04 PM 3767792 doc-1666710283-hoa vạn thọ.mp4
10/26/2022 5:54 AM 3767792 doc-1666738444-hoa vạn thọ.mp4
10/26/2022 6:55 AM 3767792 doc-1666742138-video hoa.mp4
10/26/2022 7:01 AM 3767792 doc-1666742514-video hoa.mp4
11/1/2022 10:45 AM 4411159 doc-1667274316-5907906133548367804.mp4
11/8/2022 10:05 AM 4216007 doc-1667876703-Video_20221108_095759.mp4
11/8/2022 1:53 PM 4216007 doc-1667890392-Video_20221108_095759.mp4
12/8/2022 1:29 PM 8048513 doc-1670480997-8092374265787425491.mp4
12/30/2022 4:54 PM 3171029 doc-1672394048-doc-1666580580-6667645904731513119.mp4
5/17/2023 8:23 AM 3045493 doc-1684286600-5578013337931946608.mp4
5/17/2023 8:31 AM 3045493 doc-1684287097-5578013337931946608.mp4
6/16/2023 3:44 PM 7797925 doc-1686905069-VID20230614094504.mp4
9/30/2020 4:34 PM 1093229 file1.pdf
9/30/2020 4:34 PM 7338142 file2.pdf
9/30/2020 4:34 PM 121524 file3.pdf
9/30/2020 4:34 PM 454103 file4.pdf
9/30/2020 4:34 PM 1570 Pioneer Green.txt
5/7/2021 3:44 PM 148980 tai-lieu-ky-thuat-trong-buoi-nam-roi-docx.pdf